Gimnastyka korekcyjna - Ćwicz z SALOSEM - październik 2023

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci obejmuje różnego rodzaju ćwiczenia, zarówno takie, do których potrzebne są specjalne przyrządy, jak i te, w których pracuje się własnym ciałem.

Najczęściej wykonywane na gimnastyce korekcyjnej ćwiczenie to ściąganie łopatek w pozycji siedzącej, które ma za zadanie korygować wady postawy u dzieci, niwelując garbienie się i wyrabiając nawyk utrzymywania prawidłowej pozycji siedzącej.

Ćwiczenia korekcyjne
mogą obejmować także np.:
 unoszenie piłki gimnastycznej nad głowę (na leżąco),
 siedzenie na piłce gimnastycznej i unoszenie rąk nad głowę,
 unoszenie lekkich hantli w opadzie,
 unoszenie nóg i tułowia (w leżeniu).

Bardzo serdecznie dziękujemy MSiT za pomoc i wsparcie finansowe naszego zadania.