Gimnastyka korekcyjna w miesiącu maju i w czerwcu 2023

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci obejmuje różnego rodzaju ćwiczenia, zarówno takie, do których potrzebne są specjalne przyrządy, jak i te, w których pracuje się własnym ciałem.
Czego można spodziewać się po tego rodzaju zajęciach?

Najczęściej wykonywane na gimnastyce korekcyjnej ćwiczenie to ściąganie łopatek w pozycji siedzącej, które ma za zadanie korygować wady postawy u dzieci, niwelując garbienie się i wyrabiając nawyk utrzymywania prawidłowej pozycji siedzącej.
Ćwiczenia korekcyjne mogą obejmować także np.:

- unoszenie piłki gimnastycznej nad głowę (na leżąco),
- siedzenie na piłce gimnastycznej i unoszenie rąk nad głowę,
- unoszenie lekkich hantli w opadzie,
- unoszenie nóg i tułowia (w leżeniu).

Zajęcia te zajęcia mogą być prowadzone dzięki wsparciu MSiT.